• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Registrering

Skjemautfylling

Registrering av fyringsanlegg i fritidsbustad

Registrering

I dette skjemaet registrerer du relevant informasjon for branntilsyn og feiing av fritidsbustadene dine i Sunnfjord kommune. Dette er avgjerande for at brann- og feiarvesenet kan planlegge og utføra dette arbeidet på best mogleg måte.

Ver vennleg å fyll inn alle felt så nøyaktig som mogleg. Hugs at du må fylla inn eit eige skjema for kvar enkelt fritidsbustad du eigar.

Kvifor denne registreringa?

Den 17. desember 2015 vart ny forskrift om brannforebygging vedtatt. Denne trådde i kraft 1. januar 2016. Nytt i denne forskrifta er blant anna krav til kommunane om å gjennomføre feiing og tilsyn også i fritidsbustadar. Kommunen har per i dag ikkje ei oversikt over eldstadar og framkomeleg heit/tilgjengelegheit til fritidsbustadane, noko som er nødvendig for planlegging og gjennomføring av feiing og branntilsyn. Derfor er det nødvendig for kommunen å hente inn denne informasjonen.

Informasjon
/

Merk: Dersom du har fleire gards og bruksnummer må du registrere desse kvar for seg!

Skrive inn ca kor mange dagar fyringsanlegget vert brukt pr år.
Når tid vil det passe best å ha feiing / tilsyn. Kryss av for alle relevante val.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(203ms) SkjemaService: Steg 'Registrering' generert (målt tidsbruk: 26ms)
(203ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 26ms)
(203ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 101ms)
(235ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(235ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 109 kontroller gjennomgått
(235ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(250ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(250ms) skjemaRefId: 0
(250ms) ReferanseId: 0
(250ms) _brukerService.Bruker.Id: 221796
(250ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(265ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(343ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(343ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (16 objekttrær) - OK
(343ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(343ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(343ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(343ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(343ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(343ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(343ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 106ms)
ScriptEvent
(343ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(343ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(343ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(343ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(556ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(572ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader