• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Bruk av informasjonskapslar

Ein informasjonskapsel (cookie) er ei lita tekstfil som vert lasta ned og lagra på maskina di. Informasjonskapslar kan ha mange ulike oppgåver, til dømes lagre innloggingsdetaljane dine, hugse val du har gjort i eit skjema eller spore bruksmønster for statistiske føremål. Nokre informasjonskapslar vert sletta når du lukker nettlesaren (sesjonsavhengig informasjonskapsel). Desse følger med på bruksmønsteret ditt i løpet av den tida du befinner deg på nettsida. Andre informasjonskapslar (fast informasjonskapsel) vil kjenne deg igjen neste gong du kjem til nettstaden. Våre skjema bruker informasjonskapslar for å tilby ein best mogleg brukaroppleving.

For å identifisere kvar enkelt brukar vert det lagt inn ein cookie som heiter ASP.NET_SessionId. Ei skjemaside som ikkje brukar informasjonskapslar vil heile tida tru at du er ein ny brukar for kvar side du navigerer til, så utan informasjonskapslar vil du til dømes ikkje kunne logge inn i skjema.

Kva om du ikkje vil tillate cookies?
Dersom du ikkje ønsker å akseptere skjemaløysinga sin bruk av cookies, kan du endre innstillingane for cookies i nettlesaren din. Det er til dømes mogleg å be nettlesaren gi beskjed kvar gong cookies blir sendt frå nettstaden du besøker. Du kan også velge å stoppe alle cookies som vert sendt til nettlesaren din. Vi gjer merksom på at stopp av alle cookies vil medføre at skjemaløysinga ikkje vil fungere optimalt.