• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om bålbrenning

Innleiing

Dette er kun ei melding til brannvesenet om bålbrenning, som kan hindre unødig brannutrykking. Brannvesenet gir ikkje noko godkjenning. Den som brenn bålet har alt ansvar for at brenninga skjer på ein forsvarleg måte og i samsvar med retningslinjene under.


Retningslinjer

Vis hensyn. Unngå at røyken frå bålet blir til sjenanse for naboar og nærmiljø.

 • Bålet må ikkje være større enn at du har kontroll på det og kan sløkke ved behov.
 • Ha eigna sløkkemiddel lett tilgjengeleg. Ved sjø og vatn kan bøtter nyttast.
 • Hald alltid auge med bålet og sørg for at det er heilt sløkt før du forlèt bålplassen.
 • Det er forbode å brenne plast, bygningsmateriale og anna søppel.
 • Bålet skal være sløkt før mørkets frambrudd.
 • Vis omsyn til tørr mark og periodar med bålforbod.

Merk - Den ansvarlege kan ved uaktsomheit bli stilt økonomisk ansvarleg for utgiftene til brannvesenet ved ei unødvendig utrykning.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader