• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innspel

Skjemautfylling

Plan for kultur, frivilligheit og inkludering

Innspel

Kontaktinformasjon
/
Korleis kan vi bli eit kulturelt tyngdepunkt på Vestlandet?
Korleis kan vi få til auka frivillig innsats?
Korleis kan vi legge til rette for å vere ein inkluderande kommune / lage gode kvardagar?
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 5ms)
(46ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(390ms) SkjemaService: Steg 'Innspel' generert (målt tidsbruk: 107ms)
(390ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 107ms)
(390ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 341ms)
(437ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(437ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 129 kontroller gjennomgått
(437ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(453ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(453ms) skjemaRefId: 0
(453ms) ReferanseId: 0
(453ms) _brukerService.Bruker.Id: 220941
(453ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(453ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(578ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(578ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(578ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(578ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(578ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 137ms)
ScriptEvent
(750ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(765ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader