• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Opplysningar i saka

Skjemautfylling

Sak til drøfting i Tverrfagleg team

Opplysningar i saka

Tverrfagleg team skal:

  • gje råd og rettleiing til einingar i korleis dei, i samarbeid med barn, unge og føresette, kan arbeide til det beste for barnet/eleven
  • vurdere hjelpebehovet
  • bidra til heilskapleg og samordna innsats

Det er etablert tverrfaglege team for aldersgruppene 0-6 år og 6-16 år. Det er faste medlemmar i teama og består av fagpersonar både frå kommunen og spesialisthelsetenesta. Teamet har fire møter i løpet av eit barnehage- og skuleår. Det er Fagutvikling ved samordningskoordinator for barn og unge som har ansvar for møteleiing og koordinering av Tverrfagleg team.

Har du spørsmål, ta kontakt med Elisabeth Flo Kyrkjebø på e-post: elisabeth.flo.kyrkjebo@sunnfjord.kommune.no eller telefon 57 82 87 74.


Personopplysningar
Kva ynskjer eininga hjelp til?
Ressursteam eller tilsvarande team
Dialog med føresette/elev
Dialog med barnet /ungdommen
Dokumentasjon i saka
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_i_saka' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 5ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 5ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 237 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(46ms) skjemaRefId: 0
(46ms) ReferanseId: 0
(46ms) _brukerService.Bruker.Id: 181094
(46ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(46ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(78ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(78ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 42ms)
ScriptEvent
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Eininga_som_melder_inn_s"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
Vent...

Loader