• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadsskjema - skuleskyss grunna farleg skuleveg

Informasjon

Vestland fylkeskommune ved Skyss er ansvarleg for å organisere fri skuleskyss for elevar som oppfyller krava om avstand i opplæringslova § 7-1. Dette gjeld elevar som har meir enn 2 km (for 1. klasse) eller meir enn 4 km (for 2.–10. klasse) mellom heimen og skulen. Dette vert organisert av skulen din.

Elevar som ikkje oppfyller desse avstandskrava kan også ha rett på skuleskyss, dersom skulevegen er særleg farleg eller vanskeleg. Ein kan også ha rett på skuleskyss på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom som gir eit behov for skyss. I slike saker må føresette søke kommunen, som handsamar saka individuelt og gjer eit vedtak.

Dette søknadsskjemaet vil gi sakshandsamar informasjon til å handsame ein søknad om skuleskyss. Alle personopplysningar vil bli handsama i tråd med gjeldande personvernsforordning og søkar har anledning til å be om innsyn i alle dokument knytt til søknaden. Sakshandsamar kan be om ytterlegare informasjon dersom det er naudsynt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader