• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om helse og omsorgstenester

Informasjon

Helse- og omsorgstenester i Sunnfjord kommune

Tenestene innan helse- og omsorg er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng:

 • praktisk hjelp
 • tryggleikstiltak
 • sjukepleie

Når du søker om helse- og omsorgstenester er det Tildelingseinnga som behandlar søknaden.

Vi tar kontakt med deg om vi ønsker ein samtale for å finne ut av ditt hjelpebehov.

Det er viktig at du samtykker til innhenting av naudsynt informasjon.

Fullmaktskjema må fyllast ut om ikkje søknaden er utfylt av søkar.

Vi har desse tenestene (jamfør helse- og omsorgstenestelova):

 • heimesjukepleie                                         
 • heimehjelp (praktisk bistand)
 • kvardagsrehabilitering                                            
 • sjukeheimsplass (korttid- rehabilitering - langtid)
 • avlastningstiltak (barn/eldre)                         
 • miljøarbeid (praktisk bistand/opplæring)
 • støtte-/treningskontakt                                              
 • omsorgsstønad
 • individuell plan/personleg koordinator            
 • BPA – brukarstyrt personleg assistanse             

Våre kommunale serviceytingar (ikkje lovpålagt)

 • omsorgsbustad
 • dagtilbod
 • tryggleiksalarm
 • velferdsteknologi
 • middagslevering

Søkar kan kreve innsyn i kva informasjon som er registrert. Spørsmål om innsyn rettast til tildelingseininga.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon5' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar' generert (målt tidsbruk: 9ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Fullmakt' generert (målt tidsbruk: 21ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Grunngjeving' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Samtykkeerklaring' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 32ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 32ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 431 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 152639
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(78ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (10 objekttrær) - OK
(93ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(93ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 33ms)
ScriptEvent
(140ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(140ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(140ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(140ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(140ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader