• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Personopplysningar

Skjemautfylling

Tilbakemelding frå støtte/treningskontakter

Personopplysningar

Støttekontakten er ein medarbeidar som har til oppgåve, gjennom samvær og aktivitetar, å bidra til å auka evna til eit anna menneske til å utfolda seg, meistra ulike livssituasjonar og auka trua på seg sjølv.

Støttekontakt
Brukar
Eventuelt føresette/pårørande
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 10ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar' generert (målt tidsbruk: 19ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Melding_og_evaluering' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 20ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 48ms)
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(93ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 229 kontroller gjennomgått
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(109ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(109ms) skjemaRefId: 0
(109ms) ReferanseId: 0
(109ms) _brukerService.Bruker.Id: 181084
(109ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(109ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(124ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (6 objekttrær) - OK
(140ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(156ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 48ms)
Vent...

Loader