• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Spørjeundersøking- Kvar og korleis ynskjer du å bu når du blir eldre

Innleiing

Sunnfjord kommune har som mål å skape det gode kvardagsliv for innbyggarane våre, ved å legge til rette for gode bumiljø. I samband med dette treng vi å vite meir om kva tankar innbyggarane våre frå 60 år og oppover har om kvar og korleis dei vil bu når dei blir eldre. Svara vil bli brukt i arbeidet med å planlegge behovet for omsorgsbustader/tilpassa bustader i kommunen.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Innleiing' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Bakgrunnsopplysningar' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Dagens_busituasjon2' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Framtidig_bustadynskje' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Tilpassing_av_bustad' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Velferdsteknologi2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 8ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 20ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 291 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 95109
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(62ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(82ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(82ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (8 objekttrær) - OK
(82ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(82ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(82ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 22ms)
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kven_.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.Forde2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.15fbbf02-9e37-40e0-8cf7-0870c2df5690.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.b8f00550-c1dd-4735-8a5d-241a18c322e3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.c16c4aa7-e189-489f-8aeb-8a99fa275419.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.da0d7816-2eb3-49f8-b26d-bf4244c34369.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.cfe186af-27c9-47a4-9dd9-0ab38e9038e3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.7043629e-4cf0-45f8-8a0c-214e06aa205a.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.77b1f51b-ab7c-430a-a32b-600e15faa2bc.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.d90fa006-7a00-46c6-a97d-7d2a186770a2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.83d23f9b-048b-4dc4-aacc-b244772508a8.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_bur_du_i_dag_3.e273317b-3912-40ae-9bb2-bfc512a6fe7b.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_langt_bur_du_i_fra_p.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_langt_bur_du_i_fra_p.Bur_i_same_nabolag__inna.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_langt_bur_du_i_fra_p.Bur_i_same_tettstad___gr.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_langt_bur_du_i_fra_p.Bur_i_same_kommune.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_langt_bur_du_i_fra_p.Bur_ikkje_i_same_kommune.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Kor_langt_bur_du_i_fra_p.Har_ikkje_nar_familie_na.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Eig_du_eller_leiger_du_b.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Eig_du_eller_leiger_du_b.Eig_sjolv.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Dagens_busituasjon2.Gruppe2.Eig_du_eller_leiger_du_b.13a7ec29-46ca-4939-b528-841b5db63db1.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Planlegg_du_a_flytte_til.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Planlegg_du_a_flytte_til.Nei__vil_helst_bu_i_nove.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Planlegg_du_a_flytte_til.Ja__Vil_flytte_til_meir_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Planlegg_du_a_flytte_til.Ja__Ynskjer_a_flytte_i_l.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Planlegg_du_a_flytte_til.Ja__Ynskjer_a_flytte_nar.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Planlegg_du_a_flytte_til.Ja__Ynskjer_a_flytte_mei.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Planlegg_du_a_flytte_til.Anna_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.Bygstad.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.4cef05da-e6ad-4c86-83bc-efe53b7d7b9f.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.419672d1-6b8a-4124-96a4-f13bda00e4c7.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.f831baf1-00a3-44a3-b4d6-a9df4931da1b.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.d9caea0b-734f-44f9-b4eb-f95118c74b65.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.9849a7e4-3959-4812-8b01-998939c0e1b1.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.eedecc2a-8eda-4b16-8edd-5ad0e6737066.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.f3330f77-2e7c-4612-9358-61700aba7e76.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.a50018cf-0895-4379-995b-2564a02508b9.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.77040b5a-f41d-4591-81b4-ce38fa0c6178.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.e56c7eb3-4f21-402f-bb3c-e7bb5cb8d8b1.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kvar_i_Sunnfjord_kommune.e86c2721-7a23-4161-9ad3-f9fe0eed563c.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Framtidig_bustadynskje2.Kva_er_grunnen_til_at_du.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Gaavstand_til_butikk.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Gaavstand_til_butikk._1__Svart_lite_viktig8.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Gaavstand_til_butikk.10d33576-ac15-463f-9ca0-1df0496ca923.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Gaavstand_til_butikk.56652702-1c31-4c2e-baf9-e887b6f7eac9.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Sosiale_moteplassar.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Sosiale_moteplassar._1__Ikkje_viktig.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Sosiale_moteplassar.9e134fe7-aa08-40ab-b9ab-c923e4455450.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Sosiale_moteplassar.a0a3e656-9352-4b94-af1a-a5c83bdb4967.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Servicetilbud_knytt_til_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Servicetilbud_knytt_til_._1__Ikkje_viktig2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Servicetilbud_knytt_til_.c1c0821a-ed34-4757-8989-e33d2cf37a31.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Servicetilbud_knytt_til_.34653f0c-d134-402c-99cc-bd1a59202b41.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Kulturtilbod.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Kulturtilbod._1__Ikkje_viktig3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Kulturtilbod.6d560a86-904a-43f0-a81b-14cb68e24ef9.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Kulturtilbod.2d27818a-93f2-4839-8136-556e478b4a1f.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Nar_friluftsomrade_tilgj.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Nar_friluftsomrade_tilgj._1__Ikkje_viktig4.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Nar_friluftsomrade_tilgj.27113764-6398-4303-a9c0-37ea192e8503.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Nar_friluftsomrade_tilgj.2c8e2df9-6937-4734-92fe-08b8e672bf89.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Transporttilbod__kollekt.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Transporttilbod__kollekt._1__Ikkje_viktig5.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Transporttilbod__kollekt.e8b5371f-7132-4a00-9099-d0adb6255b59.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Transporttilbod__kollekt.e553c225-b250-47be-97e0-70bbebbffaf0.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Narleik_til_familie_og_n.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Narleik_til_familie_og_n._1__Ikkje_viktig6.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Narleik_til_familie_og_n.a53ef329-76c3-431f-9c6f-c9afe159d84d.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Narleik_til_familie_og_n.c5ca5dad-a557-48b6-aedf-1fd4e955a652.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Framtidig_bustadynskje.Kva_er_viktig_for_deg_a_.Andre_ting_som_er_viktig.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kan_bustaden_du_bur_i_no.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kan_bustaden_du_bur_i_no.Ja__den_er_tilpassa_elle.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kan_bustaden_du_bur_i_no.Er_ikkje_tilpassa_i_dag_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kan_bustaden_du_bur_i_no.Er_ikkje_tilpassa_i_dag_2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kan_bustaden_du_bur_i_no.Er_ikkje_tilpassa_i_dag_3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kan_bustaden_du_bur_i_no.Er_ikkje_tilpassa_i_dag_4.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kan_bustaden_du_bur_i_no.Veit_ikkje_usikker.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.I_kva_grad_har_du_kunnsk.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.I_kva_grad_har_du_kunnsk._1___liten_grad_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.I_kva_grad_har_du_kunnsk.b6d907fe-a117-4be2-a45b-a62046ea06f7.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.I_kva_grad_har_du_kunnsk.12bc2d56-ba03-403f-84b3-c4cf2d6cf966.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kva_type_bustad_vil_du_f.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kva_type_bustad_vil_du_f.Ynskjer_a_bu_i_noverande.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kva_type_bustad_vil_du_f.Ynskjer_a_kjope_leige_an.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kva_type_bustad_vil_du_f.Ynskjer_a_fa_tildelt_oms.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilpassing_av_bustad.Gruppe3.Kva_type_bustad_vil_du_f.Anna2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Velferdsteknologi.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Velferdsteknologi.Kommunen_tildeler_ulike_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Velferdsteknologi.Kommunen_tildeler_ulike_.I_stor_grad.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Velferdsteknologi.Kommunen_tildeler_ulike_.I_noko_grad.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Velferdsteknologi.Kommunen_tildeler_ulike_.I_liten_grad.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Velferdsteknologi.Kommunen_tildeler_ulike_.Veit_ikkje_kjenner_ikkje.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Ynskje_ved_behov_for_ins.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Ynskje_ved_behov_for_ins.Dersom_du_skulle_ha_beho.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Ynskje_ved_behov_for_ins.Dersom_du_skulle_ha_beho.Forde3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Ynskje_ved_behov_for_ins.Dersom_du_skulle_ha_beho.31b2b710-47ef-4960-9894-7cc795542463.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Ynskje_ved_behov_for_ins.Dersom_du_skulle_ha_beho.0f193a8a-ec14-4ed8-90d2-027be7738fe8.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Ynskje_ved_behov_for_ins.Dersom_du_skulle_ha_beho.6f5aba6a-9c63-46f5-bb78-697f64ab6845.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Andre_innspel_til_unders.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Velferdsteknologi2.Andre_innspel_til_unders.Kva_er_viktig_for_deg__.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
ScriptEvent
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kor_bur_du_i_dag_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kvar_i_Sunnfjord_kommune"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Gaavstand_til_butikk"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Sosiale_moteplassar"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Servicetilbud_knytt_til_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kulturtilbod"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nar_friluftsomrade_tilgj"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Transporttilbod__kollekt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Narleik_til_familie_og_n"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["I_kva_grad_har_du_kunnsk"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader