• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Timebestilling

Skjemautfylling

Time til råd og rettleiing om grunnskule for vaksne

Timebestilling

Informasjon

Dersom du har spørsmål eller ynskje om å ta grunnskule for vaksne, har du rett på å få informasjon, råd og rettleiing når du tek kontakt med kommunen. Du vil og få hjelp til å søke.

Du kan be om timeavtale ved å sende dette skjemaet direkte sjølv eller be servicetorget om å gjere det for deg.

Dette skjemaet vert sendt til Vaksenopplæring og integrerering ved rådgjevar Jan Roger Moen. Du vil då få timeavtale for samtale.

Husk å melde frå om behov for tolk.

Personopplysningar
/
/
Informasjon om søkaren
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 8ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Timebestilling' generert (målt tidsbruk: 23ms)
(78ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 23ms)
(78ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 46ms)
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(78ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 93 kontroller gjennomgått
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(93ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(93ms) skjemaRefId: 0
(93ms) ReferanseId: 0
(93ms) _brukerService.Bruker.Id: 181079
(93ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(93ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(109ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (18 objekttrær) - OK
(125ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Tlf_nr_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(125ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 43ms)
ScriptEvent
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tlf_nr_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(218ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader