• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Eigenmelding / registreringsskjema

Skjemautfylling

Egenerklæring om tuberkulosekontroll og MRSA-test

Eigenmelding / registreringsskjema

Eigenmelding/registreringsskjema for tuberkulose og MRSA

Gjeld for alle tilsette uansett tilsettingstilhøve (i opplæring/hospitering) i:
• Helse og omsorg
• Skular, barnehagar og andre einingar med barneomsorg
• Reinhaldspersonalet og andre støttefunksjonar som arbeider på einingar skissert overfor.

Arbeidstakar fyller ut ved tilsetting og før start i arbeid etter permisjonar.

Arbeidsgjevar vurderer på grunnlag av opplysningane om arbeidstakar treng ny undersøking i helsetenesta og gir melding om dette til arbeidstakar.

Arbeidstakar bestiller sjølv timeavtale for eventuell kontroll i helsetenesta.

Sender ferdig utfylt skjema til arkivet for arkivering i p- mappe.

Einingsleiar kontrollerer skjemaet før arbeidstakar starter i stilling.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(16ms) SkjemaService: Steg 'Eigenmelding___registrer' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(16ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(16ms) SkjemaService: Steg 'Tuberkulosekontroll2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(16ms) SkjemaService: Steg 'MRSA_test2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(16ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 2ms)
(16ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 2ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 239 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(31ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (22 objekttrær) - OK
(31ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(31ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 13ms)
ScriptEvent
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Arbeidsstad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
Vent...

Loader