• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Egenerklæring om tuberkulosekontroll og MRSA-test

Eigenmelding / registreringsskjema

Eigenmelding/registreringsskjema for tuberkulose og MRSA

Gjeld for alle tilsette uansett tilsettingstilhøve (i opplæring/hospitering) i:
• Helse og omsorg
• Skular, barnehagar og andre einingar med barneomsorg
• Reinhaldspersonalet og andre støttefunksjonar som arbeider på einingar skissert overfor.

Arbeidstakar fyller ut ved tilsetting og før start i arbeid etter permisjonar.

Arbeidsgjevar vurderer på grunnlag av opplysningane om arbeidstakar treng ny undersøking i helsetenesta og gir melding om dette til arbeidstakar.

Arbeidstakar bestiller sjølv timeavtale for eventuell kontroll i helsetenesta.

Sender ferdig utfylt skjema til arkivet for arkivering i p- mappe.

Einingsleiar kontrollerer skjemaet før arbeidstakar starter i stilling.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader