• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Årsrapportering frå einingane

Informasjon

Det skal utarbeidast ein årsrapport for rekneskapet for 2021 for Sunnfjord kommune. I rapporteringsskjema skal du som einingsleiar fylle inn for di eining. Informasjonen du gir i skjema skal kommunalsjefane bruke i årsrapporten for sin sektor.

Det er avgrensa kor mange teikn du kan skrive på dei ulike punkta. Skriv kort i kulepunkt. Det kjem fram kor mange teikn du har under kvart hovudtema i skjemaet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Rapportering' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Rekneskap_og_avvik' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 10ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 10ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 368 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(46ms) skjemaRefId: 0
(46ms) ReferanseId: 0
(46ms) _brukerService.Bruker.Id: 181093
(46ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(46ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (22 objekttrær) - OK
(93ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(93ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 44ms)
ScriptEvent
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_di_eining"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_ansvar_for_di_einin"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
Vent...

Loader