• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Info om eininga

Skjemautfylling

Budsjettkontroll 2022

Info om eininga

Informasjon

Denne rapporten skal alle einingsleiarar fylle ut ved hjelp av oppslag i Visma.

Vi har sett at det kan skjule seg feil i rekneskapspostar sjølv om nivået på utgifter eller inntekter ikkje umiddelbart gir grunnlag for å reagere. Både inntekter og utgifter kan ha vorte ført på feil konto, teneste og ansvar i rekneskapen. Vi må ha rutinar som fangar opp slike feil, slik at dei vert retta. For at kommunedirektøren skal kunne hevde ovanfor politisk nivå, revisjon og kontrollutval at vi har god nok budsjettkontroll, må vi vite at einingsleiarane gjer så grundig kontroll som dei skal. Vi har difor laga ei sjekkliste til hjelp i budsjettkontrollen. Her bruker du dei tilgjengelege rapportane i Visma.

Dersom du ikkje veit korleis du skal gjere slike kontrollar som skjemaet krev, må du sjølv ta kontakt med tildelt fadder på rekneskapseininga for å få naudsynt opplæring.

Kontrollen føreset at du sjekkar alle føringane som er gjort.

 

Denne rapporten er for perioden 01. januar - 31. oktober 2022.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Info_om_eininga' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Kontroll_av_lon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Kontroll_av_driftsutgift' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Kontroll_av_driftsinntek2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Fond' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Driftsprosjekt' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Vurdering_av_driftsniva_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Budsjettrapport' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 4ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 4ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 486 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(46ms) skjemaRefId: 0
(46ms) ReferanseId: 0
(46ms) _brukerService.Bruker.Id: 181101
(46ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(46ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(81ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(81ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (6 objekttrær) - OK
(81ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(81ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(81ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 44ms)
ScriptEvent
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_ansvar"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ansvar")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_namn_pa_eininga"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
Vent...

Loader