• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Unge i etableringsfasen / tilflyttarar

Skjemautfylling

Digitalt spørjeskjema – unge i etableringsfasen/tilflyttarar


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 3ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Unge_i_etableringsfasen_' generert (målt tidsbruk: 10ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 10ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 21ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 116 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 46166
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(62ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(62ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (18 objekttrær) - OK
(93ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(93ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 42ms)
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.synlig] = "False"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kva_omrade_bur_du_i.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kva_omrade_bur_du_i.Forde.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kva_omrade_bur_du_i.1b9622ae-d2fc-4fb2-9acd-db46e41bedcf.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kva_omrade_bur_du_i.467d419a-3c59-4d77-bb36-47cad59f792f.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kva_omrade_bur_du_i.1f2728ff-7786-411e-b2bd-2ea8a8b572c0.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kva_omrade_bur_du_i.3e1b74b8-d3be-4307-93e9-70add0b8639c.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kva_omrade_bur_du_i.e96b0d48-085f-4297-ac98-86219f89d973.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kva_omrade_bur_du_i.24c995a9-fafc-4629-b5c4-67dbd31de87d.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kva_omrade_bur_du_i.037d7b3e-47ae-4079-aab1-6d76e1351bf1.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kor_lenge_har_du_budd_i_.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kor_lenge_har_du_budd_i_._0_2_ar.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kor_lenge_har_du_budd_i_.60787983-deb0-4479-9f08-347f114b6104.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kor_lenge_har_du_budd_i_.3fac602d-fc90-4e22-8499-9f72010f2c3d.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe3.Kor_lenge_har_du_budd_i_.a139db41-2614-46f5-a74a-5a959b32a83e.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe4.Har_du_planar_ynskje_om_.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe4.Har_du_planar_ynskje_om_.Ja2.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe4.Har_du_planar_ynskje_om_.b318bb8f-f000-44fb-8e2d-345cba3b5c18.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Nemn_3_ting_som_gjer_at_._12.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Nemn_3_ting_som_gjer_at_._22.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Nemn_3_ting_som_gjer_at_._32.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Nemn_3_ting_Sunnfjord_ko._1.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Nemn_3_ting_Sunnfjord_ko._2.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Nemn_3_ting_Sunnfjord_ko._3.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe7.Informasjon.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Unge_i_etableringsfasen_.Gruppe7.Tekstboks.synlig] = "True"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
ScriptEvent
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kva_omrade_bur_du_i"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader