• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Informasjon om pensjon til sjukepleiarar og lærarar

Informasjon

Alle sjukepleiarar og lærarar som arbeider under 20 % av full stilling, vert i dag ikkje meldt inn i/har rett til pensjon i vår tenestepensjonsordning (TPO) som for Sunnfjord  kommune er KLP og SPK for lærarane. 

Imidlertid er det ikkje berre stillinga i Sunnfjord kommune som teller med i pensjonsoppteninga. Om du arbeider i ein annan kommune (fylkeskommune) evt helseforetak, så skal desse stillingane sjåast i samanheng med di stilling i Sunnfjord kommune når det gjeld pensjon. 

Derfor; - om du ikkje har ei 100 % stilling (arbeider 100 %) i Sunnfjord kommune og arbeider i ein annan kommune/fylkeskommune eller helseforetak  i tillegg, så må du merke deg følgjande:

  1. Om du arbeider i andre kommunar, må du informere oss kven dette er og kor mykje du arbeider hos dei i gjennomsnitt.
    Dette gjer du ved å fylle ut svarslippen under, og returnerer denne til Personal saman med signert arbeidskontrakt.

  2. Om du er tilsett/ har stilling(ar) i andre kommunar enn Sunnfjord kommune eller helseforetak, må du informere desse om at du kanskje har rett til pensjon slik at du også vert innrapportert hos deira pensjonsleverandør.

/

Eg arbeider i dag hos følgjande kommunar/helseforetak  i tillegg til Sunnfjord kommune

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon3' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 165 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(46ms) skjemaRefId: 0
(46ms) ReferanseId: 0
(46ms) _brukerService.Bruker.Id: 181073
(46ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(46ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(62ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (9 objekttrær) - OK
(62ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornamn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornamn"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternamn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternamn"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(62ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 33ms)
ScriptEvent
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Eining"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
(125ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader