• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Kort om undersøkinga

Skjemautfylling

Innbyggjarundersøking - kommunikasjon

Vi ber i denne undersøkinga om dine tilbakemeldingar på korleis du opplever kommunikasjonen med Sunnfjord kommune.

Tilbakemeldingane vi får vil bli nytta til å vidareutvikle kommunikasjonen i kommunen. Tilbakemeldingane er anonyme.

Takk for dine tilbakemeldingar.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 7ms)
(62ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Kort_om_undersokinga' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Kort_om_deg' generert (målt tidsbruk: 21ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Du_og_kommuen' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Di_forre_kontakt_med_kom' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Eventuelle_kommentarar' generert (målt tidsbruk: 7ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Kvar_fekk_du_informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(187ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 29ms)
(187ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 128ms)
(218ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(218ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 332 kontroller gjennomgått
(218ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(218ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(218ms) skjemaRefId: 0
(218ms) ReferanseId: 0
(218ms) _brukerService.Bruker.Id: 35198
(218ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(218ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(234ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(234ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(234ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(234ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(234ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 21ms)
ScriptEvent
(468ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Din_alder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader