• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon til utfylling

Skjemautfylling

Brukartilgang Visma

Informasjon til utfylling

Kven skal nytte skjemaet?

Skjema skal fyllast ut av ansvarleg leiar. Det vil sei at tilgangar til tilsette i eininga, fyllast ut av einingsleiar medan einingsleiar får tildelt tilgangar av kommunalsjef.

Når skal skjemaet nyttast?

  • Skjemaet nyttast til å tildele eller endre tilgangar til Visma for dei tilsette som skal ha, eller har, utvida administrative oppgåver i Visma for Sunnfjord kommune.
  • Skjemaet vert nytta både ved nye tilsette, endringar på eksisterande tilsette og når tilsette med utvida oppgåver sluttar.
  • Skjemaet skal ikkje fyllast ut for ordinære tilsette som kun skal ha tilgang til lønslipp og reiserekning. Desse vert tildelt automatisk ved start av tilsetjingsforhald.

Attestasjonsmynde: Vert vanlegvis delegert frå einingsleiar til ein eller eit fåtal tilsette i eininga. Den tilsette som gjer innkjøp bør også ta varemotak, samt kontere og attestere faktura. Attestering er eit påkrevd steg før einingsleiar tilviser for å sikre tostegskontroll.

Tilvisingsmynde: Betyr å godkjenne allereie kontrollert, kontert og attestert oppgåve, mellom anna faktura, timeliste og bestillingar. Ligg til einingsleiarnivå eller høgare og kan ikkje delegerast til tilsette i eininga. Unnatak er fråvær som i enkelte einingar vert tilvist av assisterande einingsleiar eller anna merkantilt personell.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(78ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_til_utfyllin' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_om_tilsett_' generert (målt tidsbruk: 33ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Tilgangar' generert (målt tidsbruk: 10ms)
(124ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 45ms)
(124ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 68ms)
(140ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(140ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 303 kontroller gjennomgått
(140ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(140ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(140ms) skjemaRefId: 0
(140ms) ReferanseId: 0
(140ms) _brukerService.Bruker.Id: 181069
(140ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(156ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(187ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(187ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(187ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(187ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(187ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 43ms)
ScriptEvent
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Eining"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Eining2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
Vent...

Loader