• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om organisasjon/utbyggjar

Skjemautfylling

Registrering av tiltak og planar om nye eller rehabilitering av eldre anlegg innan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sunnfjord kommune

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(13ms) SkjemaService: Steg 'Om_organisasjon_utbyggja' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(14ms) SkjemaService: Steg 'Prosjekt' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(14ms) SkjemaService: Steg 'Finansiering' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(26ms) SkjemaService: Steg 'Behov_for_areal' generert (målt tidsbruk: 11ms)
(26ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 13ms)
(26ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 14ms)
(29ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(30ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 144 kontroller gjennomgått
(30ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(32ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(32ms) skjemaRefId: 0
(32ms) ReferanseId: 0
(32ms) _brukerService.Bruker.Id: 53392
(32ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(33ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(41ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(41ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(41ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(41ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(41ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 12ms)
Vent...

Loader