• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om permisjon - over 14 dagar

Informasjon

Dette skjema skal brukast til permisjonar over 14 dagar og redusert arbeidstid.  Alle permisjonar skal søkast gjennom dette skjema utanom søknad om foreldrepermisjon.

Ved studiepermisjonar skal du legge inn heile perioden studiet varer. Studiedagar du er borte skal skrivast inn i grunngjevinga for søknad eller leggast ved som vedlegg til permisjonssøknaden.

Permisjonsreglementet finn du her

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Sokar_og_periode' generert (målt tidsbruk: 37ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Soknad_om_permisjon' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon' generert (målt tidsbruk: 23ms)
(109ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 65ms)
(109ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 85ms)
(125ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(125ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 284 kontroller gjennomgått
(125ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(125ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(125ms) skjemaRefId: 0
(125ms) ReferanseId: 0
(125ms) _brukerService.Bruker.Id: 181103
(125ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(140ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(156ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (196 objekttrær) - OK
(156ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=(Sluttdato-Startdato)+date(0,0,1)") på ["Variabel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Variabel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= getday( Variabel)") på ["Dager"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Dager"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager>0 && Dager<6 && Maneder==0 && _r==0) {return true};else {return false};") på ["synlig"] (default: False)
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager>0 && Dager<6 && Maneder==0 && _r==0) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("==if(Sokar_og_periode.Gruppe.Dager>5 || Sokar_og_periode.Gruppe.Maneder>0 || Sokar_og_periode.Gruppe._r>0) {return true};else..") på ["synlig"] (default: False)
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Sokar_og_periode.Gruppe.Dager>5 || Sokar_og_periode.Gruppe.Maneder>0 || Sokar_og_periode.Gruppe._r>0) {return true};else ..") på ["synlig"] (default: False)
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= getmonth( Variabel)") på ["Maneder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Maneder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager>0 && Dager<6 && Maneder==0 && _r==0) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("==if(Sokar_og_periode.Gruppe.Dager>5 || Sokar_og_periode.Gruppe.Maneder>0 || Sokar_og_periode.Gruppe._r>0) {return true};else..") på ["synlig"] (default: False)
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Sokar_og_periode.Gruppe.Dager>5 || Sokar_og_periode.Gruppe.Maneder>0 || Sokar_og_periode.Gruppe._r>0) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= getyear( Variabel)") på ["_r"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["_r"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager>0 && Dager<6 && Maneder==0 && _r==0) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("==if(Sokar_og_periode.Gruppe.Dager>5 || Sokar_og_periode.Gruppe.Maneder>0 || Sokar_og_periode.Gruppe._r>0) {return true};else..") på ["synlig"] (default: False)
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Sokar_og_periode.Gruppe.Dager>5 || Sokar_og_periode.Gruppe.Maneder>0 || Sokar_og_periode.Gruppe._r>0) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= getday( Variabel)") på ["Dager"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= getmonth( Variabel)") på ["Maneder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= getyear( Variabel)") på ["_r"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager==1 && Maneder==0 && _r==0) {return "Du søker om permisjon i "+Dager+" dag."};if(Dager>1 && Maneder==0 && _r==0) {re..") på ["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Dager>0 && Dager<6 && Maneder==0 && _r==0) {return true};else {return false};") på ["synlig"] = false
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("==if(Sokar_og_periode.Gruppe.Dager>5 || Sokar_og_periode.Gruppe.Maneder>0 || Sokar_og_periode.Gruppe._r>0) {return true};else..") på ["synlig"] (default: False)
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if(Sokar_og_periode.Gruppe.Dager>5 || Sokar_og_periode.Gruppe.Maneder>0 || Sokar_og_periode.Gruppe._r>0) {return true};else ..") på ["synlig"] = false
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(156ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 38ms)
ScriptEvent
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Variabel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Dager"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["ResultatFelt"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Maneder"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["_r"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(250ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(250ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_eining"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
(250ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Permisjonen_gjeld__"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- velg type permisjon ")
Vent...

Loader