• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Retningslinjer

Skjemautfylling

Møtemat bestilling - rådhuskantina

Retningslinjer

Du kan bestille lunsj, rundstykke, fruktfat og/eller kaffi/te frå rådhuskantina ved møte på rådhuset.

NB! Kaffi/te er inkludert i lunsj. Dersom du ønsker kaffi/te utanom lunsj, må det bestillast i tillegg.

  1. Møtemat må bestillast seinast fire arbeidsdagar før levering.
  2. Lunsj vert servert i tida 12.00 - 12.45. (Før denne tida er det tilsette på rådhuset som nyttar kantina).
  3. Rundstykke (tre halve rundstykke per person med ost, skinke, egg/laks).
  4. Rundstykke og fruktfat kan hentast i kantina mellom kl 10.00 - 14.00. Oppgi tidspunkt for henting på bestillinga.
  5. Kaffi/te kan hentast direkte frå automatane i kantina.

Alle prisar er inklusive mva.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Retningslinjer' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Kven_bestiller_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Bestilling' generert (målt tidsbruk: 11ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'For_kantina' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 13ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 13ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 393 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (39 objekttrær) - OK
(62ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Tekstboks*160") på ["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad6.Tekstboks2+ Rad12.Tekstboks7+ Rad7.Tekstboks4+ Rad8.Tekstboks6+ Rad20.Tekstboks23") på ["Totalt_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Totalt_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Bestilling.Gruppe6.Totalt_kr") på ["Sum_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rundstykke__kr_90_per_pe*90") på ["Tekstboks7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad6.Tekstboks2+ Rad12.Tekstboks7+ Rad7.Tekstboks4+ Rad8.Tekstboks6+ Rad20.Tekstboks23") på ["Totalt_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Fruktfat__kr_40_per_pers*40") på ["Tekstboks4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad6.Tekstboks2+ Rad12.Tekstboks7+ Rad7.Tekstboks4+ Rad8.Tekstboks6+ Rad20.Tekstboks23") på ["Totalt_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Kaffi_te_eksterne__kr_40*40") på ["Tekstboks6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad6.Tekstboks2+ Rad12.Tekstboks7+ Rad7.Tekstboks4+ Rad8.Tekstboks6+ Rad20.Tekstboks23") på ["Totalt_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Kaffi_te_interne__kr_20_*20") på ["Tekstboks23"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks23"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad6.Tekstboks2+ Rad12.Tekstboks7+ Rad7.Tekstboks4+ Rad8.Tekstboks6+ Rad20.Tekstboks23") på ["Totalt_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad6.Tekstboks2+ Rad12.Tekstboks7+ Rad7.Tekstboks4+ Rad8.Tekstboks6+ Rad20.Tekstboks23") på ["Totalt_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Bestilling.Gruppe6.Totalt_kr") på ["Sum_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(62ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 10ms)
ScriptEvent
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Totalt_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(62ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks23"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Eining"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader