• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om serveringsløyve

Informasjon

Personar eller verksemder som vil drive serveringsstad i næringssamanheng, må søke kommunen om serveringsløyve. Løyvet gjeld etablering og drift av serveringsstad der forholda ligg til rette for at det blir ete på staden.

Endringar i løyvet skjer ofte fleire gongar i løpet av løyveperioden. Dette kan skje til dømes ved skifte av dagleg leiar, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforholda. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve.

Dersom serveringsstaden blir tatt over av ein annan, fell serveringsløyvet bort dersom det ikkje blir søkt om løyve innan 30 dagar etter at det blei inngått avtale om overdraging.

Les meir om søknadsprosessen og våre reglar på våre nettsider.

 

Lover:

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova)

 

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(78ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 42ms)
(78ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon17' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Loyvesokar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Styreformann___Dagleg_le' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Eigarar' generert (målt tidsbruk: 19ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Andre_personar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Driftskonsept2' generert (målt tidsbruk: 9ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 10ms)
(124ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 45ms)
(124ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 46ms)
(156ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(156ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 577 kontroller gjennomgått
(156ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(171ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(171ms) skjemaRefId: 0
(171ms) ReferanseId: 0
(171ms) _brukerService.Bruker.Id: 181104
(171ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(187ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(281ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(374ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (38 objekttrær) - OK
(374ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Forenamn5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Tekstboks12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(374ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(374ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 222ms)
ScriptEvent
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Forenamn5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(439ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(439ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(439ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(439ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(439ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader