• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Montør og installasjonsstad

Skjemautfylling

Eldstad- melding ny montering eller skifte av eldstad

Montør og installasjonsstad

Opplysningar om montør
/
/
Opplysningar om eigedomen/ installasjonsstaden
Eigar
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 13ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Montor_og_installasjonss' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Eldstaden' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Kontroll_av_dokumentasjo' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 8ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 9ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 268 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 181088
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(62ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (21 objekttrær) - OK
(125ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornamn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornamn"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternamn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternamn"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(125ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 70ms)
ScriptEvent
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Det_registrerast_install"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Installasjonen_er_utfort"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader