• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Personopplysningar

Skjemautfylling

Registrering av ekstern arbeidskraft

Personopplysningar

Kartlegging av ekstern arbeidskraft på grunn av koronautbrot

  • På grunn av utbrotet av koronaviruset ønsker vi å kartlegge om det er ekstern arbeidskraft i kommunen som kan hjelpe oss om, og når vi har behov for det. Det er først og fremst innan omsorgstenestene vi har størst utfordring.
  • Dette er i første omgang berre ei kartlegging. Du pliktar deg ikkje på nokon måte å bidra sjølv om du fyller ut skjema.
  • Om det blir aktuelt å nytte ekstern arbeidskraft vil vi ta kontakt med deg.
  • NB! Pensjonistar (alderspensjonistar og personar som har gått av med AFP i offentleg sektor/KLP), kan no jobbe så mykje dei vil på vanlege lønsvilkår så lenge arbeidet er knytt til koronautbrotet.  
Personopplysningar
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 11ms)
(46ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar2' generert (målt tidsbruk: 12ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Erfaring_og_onska_arbeid' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Kva_onsker_du_a_bidra_me' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Koronakartlegging' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 13ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 13ms)
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(78ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 167 kontroller gjennomgått
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(78ms) skjemaRefId: 0
(78ms) ReferanseId: 0
(78ms) _brukerService.Bruker.Id: 181085
(78ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(93ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(109ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (4 objekttrær) - OK
(140ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(140ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 69ms)
ScriptEvent
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(203ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader