• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Omsetningsoppgåve for alkoholhaldig drikk

Informasjon

Når du fyller ut dette skjema, må du legge ved stadfesting frå leverandør eller revisor på omsetning av alkoholhaldig drikk for fjoråret.

Skjenke- og salsgebyr på kommunale løyve for alkoholhaldig drikk, vert fastsett for eitt kalenderår om gongen.

Grunnlaget for utrekninga på kvart enkelt løyve er ut frå forventa mengde sal av alkoholhaldig drikk.

Du kan lese meir om satsane for gebyr i Alkoholforskriften

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 14ms)
(46ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon21' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysning' generert (målt tidsbruk: 19ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Omsetning' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Loyvehavar_Firma' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Styrar_Varastyrar' generert (målt tidsbruk: 11ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Vilkar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 19ms)
(125ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 57ms)
(125ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 77ms)
(125ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(125ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 404 kontroller gjennomgått
(125ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(140ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(234ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (32 objekttrær) - OK
(234ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(234ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(234ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 98ms)
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Kven_fyller_ut_denne_oms.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Kven_fyller_ut_denne_oms.Revisor2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Kven_fyller_ut_denne_oms.Regnskapsforer3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Kven_fyller_ut_denne_oms.D.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Kven_fyller_ut_denne_oms.Annet2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Rad24.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Rad24.Fornamn.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Rad24.Etternamn.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Fodselsnummer6.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Rad25.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Rad25.Telefon5.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysning.Opplysningar_pa_utfyllar.Rad25.E_post6.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Gruppe24.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Gruppe24.Type_omsetning3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Gruppe24.Type_omsetning3.sal.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Gruppe24.Type_omsetning3.skjenking.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l.Rad14.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l.Rad14.Omsetning_i_fjor.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l.Rad14.Forventa_omsetning_i_ar.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l.Rad15.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l.Rad15._strong_Gruppe_1__strong2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l.Rad15.Tekstboks17.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad18.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad18.Omsetning_i_fjor2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad18.Forventa_omsetning_i_ar2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad19.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad19._strong_Gruppe_1__strong.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad19.Tekstboks22.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad22.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad22._strong_Gruppe_2__strong.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad22.Tekstboks25.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad23.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad23._strong_Gruppe_3__strong.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Omsetning.Omsetning_av_alkohol_i_l2.Rad23.Tekstboks26.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Organisasjon3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Organisasjon3.Organisasjonsnummer.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Organisasjon3.Organisasjonsnavn.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Postadresse2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Postnummer_stad.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Postnummer_stad.PostNr.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Postnummer_stad.PostSted.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Er_postadresse_og_faktur.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Er_postadresse_og_faktur.Ja2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysningar_om_loyvehav.Er_postadresse_og_faktur.Nei2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysning_om_firma.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysning_om_firma.Firmanamn.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysning_om_firma.Firma_adresse.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysning_om_firma.Postnummer_stad2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysning_om_firma.Postnummer_stad2.PostNr.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysning_om_firma.Postnummer_stad2.PostSted.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysning_om_firma.Telefon_.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Loyvehavar_Firma.Opplysning_om_firma.Dagleg_leiar_styrer.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Informasjon23.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Informasjon26.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Har_styrar_norsk_fodsels.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Har_styrar_norsk_fodsels.a9fcdf4a-ff33-4886-b970-1099f8ba5006.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Har_styrar_norsk_fodsels.58206604-d3d3-4019-8bf0-594959ef126e.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Rad26.D_nr.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Rad26.Fodselsdato5.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Fornavn_Etternavn2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Fornavn_Etternavn2.Fornamn2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysningar_om_styrar.Fornavn_Etternavn2.Etternamn2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysninger_om_varastyr.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysninger_om_varastyr.Har_varastyrar_norsk_fod.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysninger_om_varastyr.Har_varastyrar_norsk_fod.72cfe4e3-3039-4fc1-96ec-433b949da6e2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysninger_om_varastyr.Har_varastyrar_norsk_fod.4f19c615-23e7-4091-992b-d09c939b8f59.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysninger_om_varastyr.Rad27.D_nr2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysninger_om_varastyr.Rad27.Fodselsdato6.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysninger_om_varastyr.Fornavn_Etternavn3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysninger_om_varastyr.Fornavn_Etternavn3.Fornamn3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Styrar_Varastyrar.Opplysninger_om_varastyr.Fornavn_Etternavn3.Etternamn3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar.Vilkar2.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar.Vilkar2.Informasjon25.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar.Vilkar2.SjekkBoksListe17.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar.Vilkar2.SjekkBoksListe17.Eg_har_gjort_meg_kjent_m.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar.Vilkar2.SjekkBoksListe18.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar.Vilkar2.SjekkBoksListe18.Eg_stadfestar_at_opplysn.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar.Vilkar2.SjekkBoksListe19.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vilkar.Vilkar2.SjekkBoksListe19.Stadfesting_fra_leverand.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Gruppe28.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Gruppe28.Informasjon24.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg3.synlig] = "True"
(281ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
ScriptEvent
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kven_fyller_ut_denne_oms"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg")
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader