• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjeld

Skjemautfylling

Salsløyve for alkohol

Søknaden gjeld

Salsløyve for alkohol

Butikkar som skal selje alkohol, må søke om salsløyve.

Salsløyve gjeld for drikke med mindre enn 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjonar, storkioskar og kioskar kan ikkje få salsløyve.
 
Løyve for sal av alkoholhaldig drikk gjeld vanlegvis for ein kommunestyreperiode. Alle salsstader må søke på nytt kvart 4. år.

Søknaden gjeld
Salsløyve for alkoholhaldig drikk med mindre enn 4.7 volumprosent alkohol
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(93ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 42ms)
(93ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 4ms)
(93ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Loyvesokar' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Styreformann_dagleg_leia' generert (målt tidsbruk: 21ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Eigarar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Styrar_varastyrar' generert (målt tidsbruk: 10ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Om_utoving_av_loyvet' generert (målt tidsbruk: 39ms)
(218ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 46ms)
(218ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 123ms)
(218ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 123ms)
(265ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(265ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 591 kontroller gjennomgått
(265ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(265ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(375ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (51 objekttrær) - OK
(375ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(375ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(375ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 109ms)
ScriptEvent
(453ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(453ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(453ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(453ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kjonn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "-- velg kjønn")
(453ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(453ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(453ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kjonn5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "-- velg kjønn")
(453ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader