• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om bestiller

Skjemautfylling

Bestilling av borgarleg vigsel

Personopplysningar på bestillar
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(125ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 25ms)
(125ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(125ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(281ms) SkjemaService: Steg 'Om_bestiller' generert (målt tidsbruk: 89ms)
(281ms) SkjemaService: Steg 'Om_partnar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(312ms) SkjemaService: Steg 'Vigselen' generert (målt tidsbruk: 33ms)
(390ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon' generert (målt tidsbruk: 73ms)
(390ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 196ms)
(390ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 262ms)
(406ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(406ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 312 kontroller gjennomgått
(406ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(406ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(406ms) skjemaRefId: 0
(406ms) ReferanseId: 0
(406ms) _brukerService.Bruker.Id: 41308
(406ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(421ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(437ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(484ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (16 objekttrær) - OK
(484ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(484ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"];") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(484ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"];") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(484ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(484ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 77ms)
ScriptEvent
(484ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(484ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(671ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(671ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Ca__kor_mange_gjestar"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(718ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader