• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Registrering av ufrivilleg deltid

Informasjon

Registrering av ufrivillig deltid i Sunnfjord kommune

(Du treng ikkje å logge deg inn for å registrere deg)

Definisjon
Ufrivillig deltid omfattar arbeidstakarar som er fast tilsett og som ønsker ei større fast stilling i kommunen. Denne registreringa omfattar såleis ikkje faste tilsette som er tilsett i  100 % stilling eller mellombels tilsette.

Føremål
Vi ønsker ei oversikt over alle faste tilsette som har ufrivillig deltid og derfor vil ha ei større stilling i kommunen.  Derfor ber vi deg om å registrere dine ønsker i dette skjemaet.

Registrer deg på nytt om det er endringar
Dersom du ønsker å auke stillinga di, registrerer du deg i skjemaet. Det er viktig at oversikta vår er oppdatert. Derfor må du registrere deg på nytt dersom det er endringar eller be om å bli sletta frå lista dersom du ikkje lenger ønsker større stilling/stå på lista.

Sjølv om du registrerer deg på denne oversikta, må du likevel søke på aktuelle utlyste stillingar du er interessert i!

Ein oppdatert oversikt vil bli lagt ut i Personalhandboka kap 2.2.5.2 i starten av kvar månad.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Stillingsinformasjon' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(47ms) SkjemaService: Steg 'Registrering_av_ufrivill' generert (målt tidsbruk: 6ms)
(47ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 11ms)
(47ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 11ms)
(47ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(47ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 664 kontroller gjennomgått
(47ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 181097
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(62ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(109ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (8 objekttrær) - OK
(109ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(109ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 54ms)
ScriptEvent
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kva_eining_jobbar_du_i_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg eining")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kva_eining_jobbar_du_i_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg eining")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kva_eining_jobbar_du_i_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg eining")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg eining")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg eining")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg eining")
Vent...

Loader