• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Bestillar

Skjemautfylling

Abonnementbestilling av mat og drikke i Rådhuskantina

Bestillar

Dette skjemaet skal du nytte når du skal bestille, endre eller avbestille mat- og drikkeabonnement i rådhuskantina.

Frist for bestilling/endring/avbestilling: Innan den 20. i månaden før. 

 

Opplysningar om abonnementstypar og prisar finn du på neste side. 

/

Dersom du ikkje vert løna av/via Sunnfjord kommune, må du oppgi fakturaadresse.

/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 25ms)
(46ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Bestillar2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Abonnement2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Bestilling_endring' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Avbestilling' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 197 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(78ms) skjemaRefId: 0
(78ms) ReferanseId: 0
(78ms) _brukerService.Bruker.Id: 221545
(78ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(78ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(109ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (24 objekttrær) - OK
(140ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(140ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 81ms)
ScriptEvent
(218ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kvar_er_du_tilsett"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg eining")
(218ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Eg_ynskjer_a_bestille_en"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg månad")
(218ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Eg_ynskjer_a_seie_opp_ab"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg månad")
Vent...

Loader