• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om graveløyve

Informasjon om godkjenning av gravemelding

Krav til søknaden:

 1. Alle felt merka med * må fyllast ut, og alle nødvendige vedlegg må vere med i gravemeldinga.
 2. Du må hente inn løyve frå Geomatikk for evt. kabelpåvisning via www.gravemelding.no
 3. Ved kryssing av fylkesveg/riksveg må du ha løyve frå Statens vegvesen.
 4. Ved kryssing av kommunal veg må du ha løyve frå kommunen.
 5. Dersom det er gatelys i område, må gatelyskabel påvisast spesielt.
 6. Ved ynskje om legging av kabelrør, kablar, fiber ol i kommunal veg/areal skal kabeleigar søkje om løyve før graving/graveløyve vert gjeve.
 7. NB! Kart som viser gravestad er eit obligatorisk vedlegg og skal leggast ved gravemeldinga.

  Kartet skal være i målestokk (1:200 / 1:500 e.t.)

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 12ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 4ms)
(46ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 5ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Om_ansvarleg_utforande__' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_om_byggherr' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Gravestad' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Skildring_av_tiltak' generert (målt tidsbruk: 33ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Dokumenterte_godkjenning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 35ms)
(78ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 35ms)
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(78ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 401 kontroller gjennomgått
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(78ms) skjemaRefId: 0
(78ms) ReferanseId: 0
(78ms) _brukerService.Bruker.Id: 41314
(78ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(93ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (40 objekttrær) - OK
(140ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(140ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 62ms)
ScriptEvent
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Epost"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader