• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om tilskot til drift av lag og organisasjonar

Informasjon

Ta kontakt med tenestetorga på telefon 57 72 20 00 om du har spørsmål om utfylling av søknaden.

Søknadsfristen er 1. mars for driftstilskot.

Kvart år kan du søke om kulturmidlar til ditt lag eller organisasjon i Sunnfjord kommune. Tilskotet skal gå til ordinær drift av laget/organisasjonen. 

>> Informasjon om tilskotsordningar innan kultur og idrett

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 33ms)
(62ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Sokar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Medlemsmassen' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Aktivitetsoversikt' generert (målt tidsbruk: 14ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Soknadssum' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Driftsokonomi' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Kurs' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 16ms)
(78ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 17ms)
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(109ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 485 kontroller gjennomgått
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(109ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(109ms) skjemaRefId: 0
(109ms) ReferanseId: 0
(109ms) _brukerService.Bruker.Id: 193879
(109ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(109ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(140ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(218ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (30 objekttrær) - OK
(218ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Rad2.Under_15_ar+ _7_12_ar.Over_15_ar") på ["Samla_medlemstal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Samla_utgifter- Samla_inntekter") på ["Evt__overskot_underskot"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Evt__overskot_underskot"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Tilskot_fra_kommunen- Evt__overskot_underskot") på ["Evt__overskot_underskot2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Tilskot_fra_kommunen- Evt__overskot_underskot") på ["Evt__overskot_underskot2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Samla_utgifter2- Samla_inntekter2") på ["Budsjettert_overskot_und"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Budsjettert_overskot_und"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Soknadssum_- Budsjettert_overskot_und") på ["Evt__overskot_underskot3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Soknadssum_- Budsjettert_overskot_und") på ["Evt__overskot_underskot3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(218ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Kursavgift+ Reiseutgifter+ Kursmateriell+ Andre_kostnader") på ["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(218ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(218ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 110ms)
ScriptEvent
(218ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Samla_medlemstal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(218ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Evt__overskot_underskot"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(218ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Evt__overskot_underskot2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(218ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Budsjettert_overskot_und"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(218ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Evt__overskot_underskot3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(218ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat})
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader