• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Informasjon

Kven kan søke om redusert foreldrebetaling?

Det er 2 moderasjonsordningar for familiar eller hushaldningar med låg inntekt, men du brukar same søknadsskjema.

 1. Redusert foreldrebetaling
  Hushaldningar som har ei samla person- og kapitalinntekt som er lågare enn 559 167 kroner per år kan søke om redusert foreldrebetaling.

 2. Gratis kjernetid:
  Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1. august 2022 er denne inntektsgrensa sett til 598 825 kroner.

Her finn du meir informasjon om gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling.

 

 

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 28ms)
(62ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Inntektsopplysningar' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Opplysning_om_barn_barne' generert (målt tidsbruk: 16ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Foresette' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 29ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 29ms)
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(93ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 468 kontroller gjennomgått
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(109ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(109ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(109ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 10ms)
ScriptEvent
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_barnehage"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_barnehage2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_barnehage3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_barnehage4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
(156ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader