• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag

Innleiing

Motorferdsel i utmark og vassdrag
Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovudregel forbode for å verne om naturen og miljøet.

Motorferdsellova opnar likevel for motorferdsel i utmark til visse formål som næring og nyttetransport. Du må då søke kommunen om løyve. 

Det er ikkje høve til å gje løyve til turkøyring.

Skal du køyre over andre sin eigedom er det eit vilkår at du har innhenta løyve frå grunneigarar.

Vedlegg: 

  • Kart med innteikna køyrerute (obligatorisk)
  • Legeattest ved transport av funksjonshemma
  • Skal du køyre over offentleg eigedom, må løyve frå grunneigar leggast ved søknad for å bli handsama. 

 Spørsmål om utfylling av søknad?
Ta kontakt med tenestetorga på telefon 57 72 20 00 om du har spørsmål.

>> Finn meir informasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag

Søknaden gjeld
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 26ms)
(46ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Innleiing' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Sokar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Sjafor' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Koyretoy' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Tidsrom_og_stad' generert (målt tidsbruk: 31ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Type_transport2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Transportkoyring' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 38ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 38ms)
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(109ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 633 kontroller gjennomgått
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(124ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(124ms) skjemaRefId: 0
(124ms) ReferanseId: 0
(124ms) _brukerService.Bruker.Id: 181081
(124ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(124ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(156ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(187ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (20 objekttrær) - OK
(187ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(187ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(187ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 66ms)
ScriptEvent
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kjonn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(234ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_koyretoy"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "-- Vennligst velg")
Vent...

Loader