• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Lokaldemokratiprosjekt 2022-2023 – innspel

Informasjon

Lokaldemokratiprosjekt 2022-2023 – innspel

Sunnfjord kommune, er saman med seks andre kommunar valde til å delta i kommunal- og distriktsdepartementet sitt lokaldemokratiprogram.

Kommunestyret har oppretta eit utval for lokaldemokrati som skal vere styringsgruppe i prosjektet, leia av varaordførar Anne Lilleaasen.

Prosjektet har som føremål å styrke lokaldemokratiet i Sunnfjord kommune, med mål om:

 • meir engasjement om utviklinga av kommunen
 • brei involvering
 • gode arenaer for demokrati og utvikling
 • digitale løysingar som gjer det enkelt for innbyggarane å seie si meining


Det er viktig å sikre innbyggarmedverknad i eit slikt prosjekt. Våren 2023 vil utvalet opprette eit innbyggarpanel, og ha høyring om alternative løysingar for innbyggarmedverknad.

Hausten 2022 set utvalet pris på generelle innspel eller meiningar frå innbyggarane om til dømes:

 • Kva er den beste måten for innbyggarane å kome med innspel til kommunen?
 • Korleis kan kommunen legge betre til rette for innbyggarmedverknad?
 • Kva møteplassar er aktuelle i ditt nærområde for høyring og andre møte med  innbyggarane?


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader