• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om beregning av lønnsansiennitet

Informasjon

Ansiennitet

Lønsansiennitet

Fastsetting av lønnsansiennitet betyr at vi fastset årsløna din ut frå tidlegare arbeidserfaring (må dokumenterast). Dette gjer vi ut frå reglar i Hovedtariffavtala. Hovedreglane er:

 • Lønsansiennitet reknast tidlegast frå fylte 18 år.
 • Det vert ikkje gjeve lønsansiennitet etter fleire bestemmelsar for same tidsrom.
 • Tvungen verneplikt vert godskrive.
 • Omsorgsteneste vert godkjent med inntil 3 år (må dokumenterast med fødselsattest/dåpsattest). For stillingar utan krav til utdanning godskrivast inntil 6 år for arbeid i heimen.
 • All offentleg og privat teneste.
 • Fagarbeidar med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretida medrekna.

Vi fastset lønsansienniteten din ut i frå det du har dokumentert. Du lastar opp attestar som vedlegg til slutt i dette skjemaet.

Fastsetting av lønsansiennitet gjeld frå den dato både skjema og dokumentasjon er motteke, og har ikkje tilbakevirkande kraft.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader