• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger fra ACOS AS

Definisjoner (ref. Personopplysningsloven § 2)

    Personopplysning
    Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson

    Behandlingsansvarlig
    Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (mottakende instans)

    Databehandler
    Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige 

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av ACOS AS som databehandler av personopplysninger. ACOS ønsker å sikre at du som bruker av tjenestene skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. ACOS AS er kun databehandler av personopplysningene, mens det er mottakende instans, KPMG, som er eier av dataene og behandlingsansvarlig. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Opplysninger som du fyller inn oversendes til behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør behandlingsansvarlig i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern
Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) med tilhørende forskrift.

Personopplysninger
Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen godkjenner du våre retningslinjer for personvern og samtykker til behandling av opplysningene.

Lagring av opplysninger
Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på vår server, og vil ikke være tilgjengelige for mottaker før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at KPMG kan motta opplysningene. Så snart skjemaet er oversendt behandlingsansvarlig, slettes innholdet fra databehandlers server (senest innen tre døgn).
Databehandler vil kun beholde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsendelse, referansenummer, og opplysning om mottaker).

Sikker linje
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger. Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til behandlingsansvarlig på: contact@kpmg.no. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet.

Unnlatt samtykke
Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte de elektroniske skjemaene. Du må da henvende deg på annen måte.

Aldersgrense
Det er ikke krav til aldersgrense.

Henvendelser
Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte:

KPMG – Head of Risk Services
Sørkedalsveien 6
Postboks 7000 Majorstuen
0306 Oslo

Sentralbord: (+47) 04063