• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om leie av kommunal bolig

Informasjon

   Generell informasjon:
  Skjemaet er unntatt offentlighet jfr § 13 i Offentleglova.
      - Ordningen med utleie av kommunale boliger er behovsprøvd. Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlede situasjon.
      - Behov og tilgang på boliger er avgjørende for hvem som tildeles bolig. Antall måneder på venteliste tildeles ikke betydning. De som blir tilbudt bolig, vil få et brev om dette.
      - Det er langt flere søkere enn de som kan gis tilbud om kommunal bolig. Det blir prioritert slik at søkere, som etter samlet vurdering har de største utfordringene med å skaffe seg bolig på annen måte, kan få tilbud om kommunal bolig.
      - Kommunal bolig er en gjennomgangsbolig. Det gis vanligvis leiekontrakter for 3 år om gangen. Alle leietakere må selv lete etter en annen bolig i perioden leiekontrakter løper, slik at leietiden kan overholdes.
      Hovedvilkår for tildeling
      - Søker må ha lovlig opphold i Norge
      - Søker må være uten, eller i ferd med å bli uten egnet bolig
      - Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter til å skaffe seg egnet bolig
      - Søker må ta imot tilbudte hjelpetiltak for å mestre boforholdet
      - Søkerens boevne blir vurdert. Med boevne menes at søkeren klarer å betale husleie, følge husordensreglene m.m.
      - Dersom søker overfor kommunen tidligere har misligholdt husleie eller lignende forpliktelser, forutsettes det at restansen blir nedbetalt eller at det inngås avtale om nedbetalingsplan.
     Hjelp
     Lukk
     1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
     2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
     3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

     Bruk og utfylling

     Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

     * Betyr obligatorisk for utfylling

     Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

     Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

     Vennligst vent...

     Loader