• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om foreldrepermisjon

Dette skjemaet skal brukast når du søker om svangerskaps- fødsels- eller adopsjonspermisjonar.

Dersom du har stilling ved fleire einingar, må du sende ein søknad for kvar eining.

Du må i tillegg til dette skjema sende søknad til NAV   
Du må sende permisjonsssøknad til Sunnfjord kommune seinast 1 månad før du sender søknad til NAV.

Etter at barnet er fødd, må kopi av NAV sitt vedtak leverast eller sendast til Sunnfjord kommune, ved Personalavdelinga.

E-post adresse: oppdragpersonal@sunnfjord.kommune.no

Du må informere leiaren din om denne permisjonssøknaden.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(0ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon5' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Personalia' generert (målt tidsbruk: 18ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Permisjon' generert (målt tidsbruk: 23ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Gradert_uttak' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 47ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 47ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 374 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 57874
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(62ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (29 objekttrær) - OK
(78ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel (" =PROFIL["Fornavn"]") på ["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel (" =PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel (" =PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(78ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 18ms)
ScriptEvent
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Vel_eining"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- Vel alternativ -")
Vent...

Loader