• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Innspel til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 - 2030

Informasjon

Så flott at du ynskjer å kome med innspel til arbeidet vårt med å lage den første samfunnsdelen til kommuneplanen i Sunnfjord kommune! Vi håpar du tar deg tid til å fylle ut skjemaet vårt nedanfor. Innspela vil blir vurdert og kommentert når saka skal opp til ny politisk handsaming.

Planen har følgjande hovudmål:

Sunnfjord kommune er ein attraktiv kommune med folketalsvekst og berekraftig utvikling

Under hovudmålet er det 2 delmål:

1. Vi skapar det gode kvardagsliv for innbyggjarane våre

2. Vi utviklar Sunnfjord kommune og Førde by som leiande regionsenter i Vestland


Personopplysningar
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 2ms)
(15ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 8ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Innspel_til_planen' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 11ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 20ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 35ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 86 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 93529
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(62ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(78ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(78ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 17ms)
Vent...

Loader