• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Gravemelding

Gravemelding

Dette skjemaet gjelder melding om graving.

Etter bestemmelsene i Veglovens §32 og §57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig vei/areal, meldes det herved om graving i Sør-Varanger kommune.

Gravemeldingen er kun gyldig i 30 dager.

Melderen er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser, og forplikter seg til å følge instrukser fra offentlige etater. Melderen forplikter seg til å rette seg etter bestemmelsene i denne gravemeldingen og andre pålegg gitt av offentlige myndigheter, samt Geomatikk AS.

 • Før graving kan igangsettes må det innhentes tillatelse fra Geomatikk AS.
 • For kryssing av Europa- eller riksvei må tillatelse fra Statens vegvesen innhentes.
 • For graving i fylkeskommunal vei må Troms og Finnmark fylkeskommune kontaktes.
 • For graving på andres grunn må tillatelse fra grunneier innhentes.

Arbeidet må utføres slik at trafikken ikke stoppes eller unødig hindres. Arbeidsstedet skal avsperres forsvarlig, og forsynes med lykter og varselskilt. Søkeren er ansvarlig for skade som ved anlegget måtte påføres veiområdet eller tredjeperson. Ved gjenfylling skal massene, som må være fri for teleklumper og store stein, føres tilbake i samme orden som de lå tidligere, og stampes lagvis. De øverste 60 cm av grøften skal fylles med grus, som bindes med pukk på toppen, og stampes ekstra godt. Veggrøfter og stikkrenner må ikke tettes til. Etterfylling og planering utføres av eieren, som pålegges å ha liggende en haug med grus eller pukk ved gravestedet, utenfor veibanen, til etterfylling. Eieren er økonomisk ansvarlig for eventuell asfaltlapping.

Statens vegvesen

Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Før graving kan igangsettes må søker kontakte gravemeldingstjenesten Geomatikk AS for påvisning av telekabler. Dette er søkers ansvar. Se www.gravemelding.no eller ring Geomatikk sin kundetelefon: 09146

*
Hjelp
Lukk

Her finner du kjente problemstillinger, og løsninger.

Digitale søknader fyller du ut direkte på skjermen, og søknaden vil tilpasse seg ut fra hvilke valg du gjør underveis. Du vil også få informasjon om hvilke vedlegg du skal sende med.
Noen få andre søknader og skjemaer i Sør-Varanger kommune kan også sendes elektronisk ved å laste ned skjemaet, fylle det ut og lagre det på maskinen din. Etterpå lastes skjemaet opp og kan sendes inn.
Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
 

Kjente problemstillinger og løsninger for elektronisk levering av pdf-skjema:

Søknaden min er kommet inn «tom/blank», eller ved forhåndsvisning av skjema ser jeg at søknaden er «tom/blank»

 • Nettleseren Google Chrome og Edge (på Mac eller i Windows) bruker sin egen PDF-leser, som lar deg fylle ut et skjema. Kommandoen «Lagre», lagrer imidlertid bare det uutfylte skjemaet.
 • Utfylling og elektronisk innsending av PDF-søknader og -vedlegg forutsetter bruk av Adobe Reader. Her kan du laste ned siste versjon av Adobe Reader.
 • Du kan se om du har åpnet et skjema i Adobe Reader, ved å se øverst i skjermbildet. Der skal det stå Adobe Reader.
 • For å åpne skjemaet i Adobe Reader:
  Når du trykker på linken for «Last ned skjema», vil skjema automatisk lastes ned til din datamaskin. Filen vil dukke opp på nedlastningslinjen nederst i Chrome. Trykk på den lille pilen til høyre for filnavnet, og velg «Åpne med visningsprogrammet for systemet». Da åpnes skjemaet i Adobe Reader, så fremt programmet er installert.
 • Les på nettsiden til Google Chrome, dersom du ønsker mer informasjon om innstillinger av PDF-leser.
 • Problemet kan også løses ved å benytte en annen nettleser som automatisk benytter Adobe Reader.
 • Det anbefales at du jevnlig oppdaterer tilleggsprogram som Adobe Reader for at tjenesten skal fungere best mulig.
 • Dersom du har problemer med Adobe Reader, kan du prøve å avinstallere, og installere programmet på nytt.
 • Alternativ til Adobe Reader er å fylle ut skjemaet i nettleseren din, og trykke skriv ut til pdf.

Jeg finner ikke "Send" knappen på søknaden
De fleste søknader er digitaliserte. Her finner du «Send»-knapp til slutt i søknadsprosessen. PDF-søknader som ikke er digitalisert må lagres på maskinen og lastes opp, før du kan trykke «Send».

Bruk og utfylling


Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Symbolet * betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader
Kontakt Sør-Varanger kommune: postmottak@svk.no