• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjelder

Skjemautfylling

 1. Andre involverte

Salgs-, serverings-og/eller skjenkebevilling

Bevillingssøker
Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller en juridisk person som f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten. (Alkoholloven 1-4.b)
Krav om vandel
Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen ,alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. (Alkoholloven § 1-7b)
Konsolidering av eierandeler
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:
1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold
2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje samt søsken,
3) ektefelle til person, eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen med person som nevnt i nr. 2.
(Alkoholloven § 1-7b, tredje ledd.)

Følgende vedlegg kreves for å søke:
 • Firmaattest ( ikke eldre enn to måneder) for alle som er involvert i driften av stedet
 • Kopi av bevis på at styrer/daglig leder for servervingsbevilling har bestått etablererprøve (dersom denne er avlagt i annen kommune)
 • Kopi av styrers og stedfortreders bevis på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven (dersom denne er avlagt i annen kommune)

Disse legges ved elektronisk, eller ettersendes per post. Dette kommer som egen post senere i skjemaet.

Hva søkes det om
*<p>Angi hvem som søker om bevilling, dvs. hvem som blir bevillingshaver dersom bevillingssøknaden innvilges. Bevillingshaver er den person for hvis regning virksomheten skal drives, og er den som er økonomisk og juridisk ansvarlig for virksomheten. Dette kan enten være en fysisk eller juridisk person (selskap/ sammenslutning). Oppgi navn, adresse, telefon og evt. e-post til bevillingssøker. Dersom utsalgsstedet drives av en person (enkeltmannsforetak), oppgis søkerens fødselsnummer. (11 siffer). Dersom utsalgsstedet drives av en juridisk person, oppgis organisasjons-/foretaksnr. Angi den kommune bevillingssøker skatter til. Det skal også oppgis om bevillingssøker har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven.</p>
Dette søknadsskjemaet gjelder ikke ambulerende skjenkebevilling eller bevilling for enkeltanledninger
*
Hjelp
Lukk

Her finner du kjente problemstillinger, og løsninger.

Digitale søknader fyller du ut direkte på skjermen, og søknaden vil tilpasse seg ut fra hvilke valg du gjør underveis. Du vil også få informasjon om hvilke vedlegg du skal sende med.
Noen få andre søknader og skjemaer i Sør-Varanger kommune kan også sendes elektronisk ved å laste ned skjemaet, fylle det ut og lagre det på maskinen din. Etterpå lastes skjemaet opp og kan sendes inn.
Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
 

Kjente problemstillinger og løsninger for elektronisk levering av pdf-skjema:

Søknaden min er kommet inn «tom/blank», eller ved forhåndsvisning av skjema ser jeg at søknaden er «tom/blank»

 • Nettleseren Google Chrome og Edge (på Mac eller i Windows) bruker sin egen PDF-leser, som lar deg fylle ut et skjema. Kommandoen «Lagre», lagrer imidlertid bare det uutfylte skjemaet.
 • Utfylling og elektronisk innsending av PDF-søknader og -vedlegg forutsetter bruk av Adobe Reader. Her kan du laste ned siste versjon av Adobe Reader.
 • Du kan se om du har åpnet et skjema i Adobe Reader, ved å se øverst i skjermbildet. Der skal det stå Adobe Reader.
 • For å åpne skjemaet i Adobe Reader:
  Når du trykker på linken for «Last ned skjema», vil skjema automatisk lastes ned til din datamaskin. Filen vil dukke opp på nedlastningslinjen nederst i Chrome. Trykk på den lille pilen til høyre for filnavnet, og velg «Åpne med visningsprogrammet for systemet». Da åpnes skjemaet i Adobe Reader, så fremt programmet er installert.
 • Les på nettsiden til Google Chrome, dersom du ønsker mer informasjon om innstillinger av PDF-leser.
 • Problemet kan også løses ved å benytte en annen nettleser som automatisk benytter Adobe Reader.
 • Det anbefales at du jevnlig oppdaterer tilleggsprogram som Adobe Reader for at tjenesten skal fungere best mulig.
 • Dersom du har problemer med Adobe Reader, kan du prøve å avinstallere, og installere programmet på nytt.
 • Alternativ til Adobe Reader er å fylle ut skjemaet i nettleseren din, og trykke skriv ut til pdf.

Jeg finner ikke "Send" knappen på søknaden
De fleste søknader er digitaliserte. Her finner du «Send»-knapp til slutt i søknadsprosessen. PDF-søknader som ikke er digitalisert må lagres på maskinen og lastes opp, før du kan trykke «Send».

Bruk og utfylling


Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Symbolet * betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader
Kontakt Sør-Varanger kommune: postmottak@svk.no