Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger fra ACOS AS

Definisjoner (ref. Personopplysningsloven § 2)

Personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson
Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (Sør-Varanger kommune)
Databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av ACOS AS som databehandler av personopplysninger. ACOS ønsker å sikre at du som bruker av tjenestene skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. ACOS AS er kun databehandler av personopplysningene, mens det er mottakende instans (Sør-Varanger kommune) som er eier av dataene og behandlingsansvarlig. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger som du fyller inn oversendes til behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør behandlingsansvarlig i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring ved opprettelse av din brukerprofil. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Lagring av opplysninger

Dersom du logger deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på vår server, og vil ikke være tilgjengelige for mottaker, som er kommuner og fylkeskommuner, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at mottaker kan motta opplysningene. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig, slettes innholdet fra databehandlers server (senest innen tre døgn). Velger du å avbryte utfyllingen for å hente den opp igjen senere vil opplysningene kun være tilgjengelig i 72 timer før de blir slettet. Utvalgte skjemaer er mulig å langtidslagre på serveren til leverandør (ACOS AS). Nøkkelopplysninger fra disse søknadene vil automatisk hentes opp når du starter en ny søknadsprosess. For langtidslagring gjelder en utvidet personvernerklæring. Du vil bli tilbydt å langtidslagre de innsendte skjemaene det er mulig å lagre.

Dersom du velger å ikke logge deg på, vil innsendte søknadsdata slettes fra databehandlers server så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig (senest innen tre døgn). Databehandler vil kun beholde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsendelse, referansenummer, og opplysning om mottaker).

Sikker linje

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til postmottak@sor-varanger.kommune.no. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting. Dette er jf. Personopplysningsloven § 18 og retting etter samme lov § 27 og § 28.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte selvbetjeningsportalen – ACOS Søknadssenter - i forhold til elektroniske søknadsskjemaer. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte.

Aldersgrense

Du bekrefter at du er over 18 år.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte:

Sør-Varanger kommune
Boks 406
9915 Kirkenes
Sentralbord: 78 97 74 00
Faks: 78 97 76 86

Skjema hos Sør-Varanger kommune
Søk etter skjema eller tjeneste:
Filtrer etter type:
Arbeid Helse
Barn og familie Kultur og fritid
Bolig og eiendom Løyver og bevillinger
Byggesaker Næring
Diverse Salgs-, serverings- og eller skjenkebevilling
Logg inn
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig
Søke som organisasjon?

Registrer deg her

Aktuelt