Personvernerklæring

Denne personvernerklæring for Nome kommune redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom nettstedet www.nome.kommune.no.

Vi vil at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges ved bruk av våre elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjon vil til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 1. januar 2001 med tilhørende forskrift. Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen fra Nome kommune, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektroniske skjema.

Nome kommune er eier av informasjonen som samles inn og er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven § 2. Det er den enkelte etatsleder/stabssjef som er behandlingsansvarlig overfor rådmann.

De samlede opplysningene gjør Nome kommune i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt din henvendelse på papir.

Du må aldri legge inn sensitive personopplysninger i digitale skjema. Med sensitive opplysninger forstår vi etnisk bakgrunn, politisk standpunkt, religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger eller opplysninger om medlemskap i foreninger.

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens datamaskiner i skjemadialoger transporteres over sikret linje. Internt har vi lukkede systemer som håndterer personopplysninger etter personopplysningslovens § 8.

Nome kommune/Besøksadresse: Ringsevja 30/Postadresse: 3830 Ulefoss, Telefon 35 94 62 00/Webredaktør Pål Vik

Sist endret 11.06.2013
Ekspander/Kollaps Skjemaer hos ACOS
Søk etter skjema eller tjeneste:
Filtrer etter type:
Skjemakategorier
Barn og familie Søk på stilling
Dialog Teknisk - Byggesak
Løyver og bevillinger
Ekspander/Kollaps Aktuelt
Ekspander/Kollaps Ledige stillinger
Ekspander/Kollaps Logg inn

Ekspander/Kollaps Ressurser
AKTUELLE LENKER