Ekspander/Kollaps

Hvorfor logge inn?

E-post og minID
For å kunne mellomlagre et skjema eller få tilgang til logg over tidligere innsendte skjema må du logge deg inn. Du vil også få forhåndsutfylt brukeropplysninger som du har registrert i de ulike elektroniske skjemaene du benytter.

Hvis du har registrert deg som bruker, enten via MinID eller via e-post, vil f.eks. stillingssøknadene være tilgjengelig med det meste av informasjon, slik at du kan bruke en allerede utfylt søknad som mal for en ny.