• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innspill

Skjemautfylling

Innspill til trafikksikkerhetsplan

Holmestrand kommune er i ferd med å bygge opp ny trafikksikkerhetsplan. Nå ønsker vi dine innspill! Alle kan komme med innspill. Vi ønsker særskilt innspill fra skoler, barnehager, lag- og velforeninger, FAU’er og råd.

Vet du om trafikkfarlige veistrekninger i Holmestrand som det bør gjøres noe med? Uoversiktlige veikryss eller manglende gang og sykkelvei? Steder som trenger gatelys eller bedre påstigningsplasser for busstransport? Innspillene kan være både på kommunal, fylkeskommunal eller statlig vei.

Det har vært laget trafikksikkerhetsplaner tidligere for «gamle» Holmestrand og Sande kommune. Disse to planene ble i 2020 slått sammen til en felles plan. Nå er vi i gang med å bygge opp en helt ny trafikksikkerhetsplan gjeldende for perioden 2022-2025.

Alle forslagene som kommer inn settes opp på en liste. Trafikksikkerhetsutvalget prioriterer rekkefølge på tiltakene, før de sendes ut på høring. Til slutt skal planen vedtas av kommunestyret.

InnspillInnsender
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader