• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til skyssutgifter for pendlere

Regler

Regler for tildeling av tilskudd til pendlere i Grane kommune
Vedtatt i Formannskapet 13.10.2021, sak 058/21

1. I den utstrekning kommunestyret bevilger penger til pendlertilskudd, yter Grane kommune tilskuddet til arbeidstakere bosatt i og skattepliktige til Grane kommune.

2. Størrelsen på samlet tilskudd bestemmes for hvert år i kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet. Kommunen foretar endelig fordeling av støtte innenfor den ramme som er satt i budsjettet.

3. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker må ha vært registrert i Folkeregisteret som bosatt i Grane kommune hele søknadsåret.

4. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker har en reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på minst  20 km. en veg.

5. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker har minst 1 års ansettelsestid på arbeidssted som er berettiget til støtte sett i relasjon til reiseavstand.

6. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker ikke får reise- og diettutgifter dekket av arbeidsgiver.

7. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker ikke pendler med firmabil.

8. Siste lønnsslipp må vedlegges søknaden om pendlertilskudd.

9. Søknad om pendlertilskudd leveres på elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmeside eller skrives på fastsatt skjema som fås i Servicetorget. Søknaden skal være kommunen i hende innen 1. desember hvert år.

10. Kommunen forbeholder seg retten til å ta stikkprøver mtp. bruk av firmabiler og andre vesentlige opplysninger som kan påvirke saksbehandlingen.

11. Tilskuddsordningen følger kalenderåret. 
Ordningen gjelder inntil annet blir bestemt. Formannskapet kan fastsette nærmere detaljer

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader