• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Høring til foresatte på 1.-4.trinn

Endring i skoleuka for elever på 1.-4 trinn-prøveår

Skolen er i en prosess der vi vurderer om vi skal gjøre endringer når det gjelder skoleuka for elevene på 1. – 4. Trinn. Denne endringen går ut på å utvide fra 4 til 5 skoledager i uka, men så gjøre hver skoledag 1 time kortere. Altså skole fra kl 08.30 – 13.00.
Årsaken er at vi ser at de små elevene våre er slitne på slutten av dagen, og at siste undervisningstime ofte ikke gir et godt læringsutbytte. Med å spre undervisningen på 5 I stedenfor 4 dager håper vi å oppnå en bedre, og enda mer lærerik skoleuke for elevene våre. Vi ønsker å heve elevenes grunnleggende ferdigheter, og vi tror at en omorganisering kan bidra i dette arbeidet. Planen er å gjennomføre et prøveår, deretter evaluere, og så bestemme oss for veien videre.
En omorganisering vil innebære at skolen tilbyr gratis vente – sfo for elever som reiser med buss hjem etter skolen. Det er en plan om å legge positive aktiviteter i den tiden elevene venter på bussen, som feks leksehjelp, kulturskole, rolig frilek eller andre aktiviteter I regi av frivilligsentralen, eller andre samarbeidspartnere I kommunen. Dette tilbudet er ikke ferdig tenkt eller planlagt, men vil formes ferdig når vi vet om dette blir en realitet.
Vi er klar over at dette medfører endringer I hverdagen for noen av dere. Derfor ønsker vi innspill på de endringene vi nå vurderer. Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Saken er drøftet I skolens FAU, og det var enighet om å sende ut en undersøkelse / høring til alle foresatte på 1.- 4. Trinn for å få deres tanker og innspill om saken. Vi setter stor pris på om du / dere tar dere tid til å svare innen 27. 03.22.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader