Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Personalia

Skjemautfylling

Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Personalia

Pasientens manglende evne til å gå frem og tilbake til parkeringsplass er det medisinske grunnlaget for retten til parkeringstillatelse. Det er først og fremst lidelser i bena som gir rett til parkeringstillatelse, men hjerte-, lunge- og nevrotiske lidelser kan også være medisinske årsaker som gir rett til parkeringstillatelse.

Problemer med å bære er i seg selv ikke god nok grunn til å få parkeringstillatelse.

Dersom pasienten selv er bilfører, må du vurdere om pasienten fortsatt bør ha førerkort (jf. forskrift om helsekrav til bilførere mv).

Legeerklæringen er ikke det eneste grunnlaget for vurderingen av om pasienten bør få innvilget parkeringstillatelse. Pasienten må også i sin egen søknad til kommunen beksrive hvorfor han/hun har behov for parkeringstillatelse.

Behandlende lege
/
/
Pasienten
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(140ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 11ms)
(140ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(140ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(265ms) SkjemaService: Steg 'Personalia2' generert (målt tidsbruk: 51ms)
(265ms) SkjemaService: Steg 'Medisinsk_grunnlag' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(265ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 57ms)
(265ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 124ms)
(296ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(296ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 160 kontroller gjennomgått
(296ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(296ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(296ms) skjemaRefId: 0
(296ms) ReferanseId: 0
(296ms) _brukerService.Bruker.Id: 313208
(296ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(296ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(312ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(359ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (18 objekttrær) - OK
(359ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(359ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(359ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel (" =PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(359ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(359ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(359ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(359ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefonnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(359ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(359ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 67ms)
ScriptEvent
(359ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(359ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(359ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(359ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(359ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(703ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(703ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(734ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(734ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader