Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om å bli støttekontakt

Informasjon

Informasjon

En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter bidrar til å øke et annet menneskets evne til å utfolde seg, mestre ulike situasjoner og styrke troen på seg selv.

Målsettingen med støttekontakt er å bygge bro mellom den som blir hjulpet og samfunnet/det sosiale nettverket.

For å bli engasjert som støttekontakt for barn eller for mennesker med psykisk utviklingshemming, må du levere politiattest. For å søke om politiattest må du ha bekreftelse fra arbeidsgiver. Søknad om politiattest kan gjøres på politiets hjemmeside.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(93ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 15ms)
(93ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(109ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 9ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon3' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_soker' generert (målt tidsbruk: 38ms)
(234ms) SkjemaService: Steg '_nsker_for_oppdraget' generert (målt tidsbruk: 56ms)
(234ms) SkjemaService: Steg 'Andre_opplysninger_om_so2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(234ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 95ms)
(234ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 134ms)
(250ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(250ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 233 kontroller gjennomgått
(250ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(265ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(265ms) skjemaRefId: 0
(265ms) ReferanseId: 0
(265ms) _brukerService.Bruker.Id: 311791
(265ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(265ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(281ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(468ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (27 objekttrær) - OK
(468ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(515ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel (" =PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(515ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(515ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(515ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(515ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(515ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(515ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(515ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 260ms)
ScriptEvent
(515ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(515ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(515ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(515ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(515ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(515ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(859ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader