Personvernerklæring

Denne personvernerklæring for Bø kommune redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom nettstedet www.bo.kommune.no.

Vi vil at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges ved bruk av våre elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjon vil til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 1. januar 2001 med tilhørende forskrift. Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen fra Bø kommune, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektroniske skjema.

Bø kommune er eier av informasjonen som samles inn og er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven § 2. Det er den enkelte etatsleder/stabssjef som er behandlingsansvarlig overfor rådmann.

De samlede opplysningene gjør Bø kommune i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt din henvendelse på papir.

Du må aldri legge inn sensitive personopplysninger i digitale skjema. Med sensitive opplysninger forstår vi etnisk bakgrunn, politisk standpunkt, religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger eller opplysninger om medlemskap i foreninger.

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens datamaskiner i skjemadialoger transporteres over sikret linje. Internt har vi lukkede systemer som håndterer personopplysninger etter personopplysningslovens § 8.

Bø kommune/Besøksadresse: Bøgata 67/Postadresse: Postboks 83, 3833 Bø i Telemark, Telefon 35 05 90 00/Webredaktør Svei Bj Lerum

Publisert av Ståle Hegna. Første gong publisert 25.06.2013
Ekspander/Kollaps Skjema hjå Bø kommune
Søk etter skjema eller teneste:
Filtrer etter type:
Skjemakategoriar
Barn og familie Skatter og avgifter
Helse og Velferd Teknisk
Ledige stillingar Ymse
Løyver og bevillinger
Ekspander/Kollaps Aktuelt
Ekspander/Kollaps Ledige stillingar
Ekspander/Kollaps Logg inn

Ekspander/Kollaps Ressursar
AKTUELLE LENKAR