• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Bestilling av hurtigtestar/sjølvtestar

Informasjon

Her kan du bestille hurtigtestar/sjølvtestar. Du vil få kvittering på e-post med di bestilling. Denne kvitteringa skal visast fram der du henter testen/testane.

Hugs å ikkje sjølv hente test om du er i isolasjon eller har symptom. Vi ynskjer å unngå at sjuke bringer smitte inn til utleveringsstaden.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Bestilling' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(15ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 57 kontroller gjennomgått
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(31ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(31ms) skjemaRefId: 0
(31ms) ReferanseId: 0
(31ms) _brukerService.Bruker.Id: 235106
(31ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(31ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (25 objekttrær) - OK
(46ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Vel_kva_situasjon_som_gj.A___Vaksinerte_og_uvaksi) {return "2"};if (Vel_kva_situasjon_som_gj.B___Uvaksinerte_eller_de) {..") på ["Antal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Antal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Kor_monge_personar_skal_* Antal") på ["Eg_skal_hente_antal_test2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Vel_kva_situasjon_som_gj") på ["Situasjon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Kor_monge_personar_skal_* Antal") på ["Eg_skal_hente_antal_test2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(46ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 23ms)
ScriptEvent
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Antal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Eg_skal_hente_antal_test2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat})
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Situasjon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
Vent...

Loader